Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/224891/95-روز-سرعت-باد-در-زابل-بیش-از-72-کیلومتر-بر-ساعت-شد
در حالی 140 روز از سال 1397 می گذرد که 101 روز از این روزها در زابل همراه با پدیده‌های خاکدار سپری شد و سرعت وزش باد در 95 روز به بیش از 72 کیلومتر بر ساعت رسید