Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/252946/تشدید-رکود-تورمی-در-انتظار-اقتصاد-ایران-برنامه-ریزان-به-هوش-باشند
اقتصاد ایران امسال و سال آینده با شرایط خطیری مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است.درچنین شرایطی تنها نقش فعال سیاست گذاران پولی و بانکی و مالی است که می تواند از آلام این رکود تورمی بکاهد