Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/258903/شفافیت-در-نظام-وقف-را-به-طور-جدی-دنبال-می-کنیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این که وقف پایگاه تمدن اسلامی برای حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی است، گفت‌: مسیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شفافیت در وقف است و بر همین اساس به صورت جدی شفافیت در نظام اسنادی اوقاف، قراردادها، پرداخت‌ها و نظام نیت دنبال می شود