Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/259568/چگونه-با-کودک-قلدر-برخورد-کنیم
کودکان قلدر، والدین را مستاصل می‌کنند، زیرا والد جایگاهش را متزلزل می‌بیند. این کودکان معمولا هیچ قانونی را از دیگران نمی‌پذیرند. تنها دستور می‌دهند و انتظار فرمانبرداری دارند. گاهی کودک قلدر و لوس یکسان درنظر گرفته می‌شوند، اما این دو با هم متفاوتند