Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/259886/رژیم-آمریکا-دچار-نوعی-یاس-و-عصبانیت-مزمن-شده-است
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با رد سخنان و اتهامات بی‌بنیان وزیرامور خارجه آمریکا در قاهره گفت: این رژیم از یک توافق جامع و مشروع که محصول مذاکره بود خارج شده و اکنون از اینکه نمی‌تواند جایگزینی برای آن پیدا کند دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است