Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/269624/نرخ-فعلی-به-هیچ-وجه-قیمت-ذاتی-دلار-نیست
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به برخی ابهامات نوشت: برای بانک مرکزی در کنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نیز مهم است، ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش آن باشیم