Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/269626/خود-اتکایی-82-درصدی-ایران-در-تامین-مواد-غذایی-مورد-نیاز-مردم
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال 92 حدود 54 درصد از انرژی غذایی مورد نیاز مردم از تولید داخلی تامین می شد که این میزان در حال حاضر به 82 درصد ارتقا یافته و به وضعیت پایدار رسیده است