Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/269826/رضا-پهلوی-و-فرح-22-میلیون-دلار-از-عربستان-پول-گرفته-اند
احمدعلی مسعود انصاری از اعضای دربار پهلوی که در آمریکا سکونت دارد، در گفتگویی ویدئویی از روزهای خروج شاه از ایران، سقوط سلسله پهلوی و ارتباط رضا پهلوی با سعودی‌ها و آمریکا می‌گوید