Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/280469/زاینده-رود-در-نوروز
به دنبال افزایش خروجی آب سد زاینده رود از 27 اسفند ماه، این رودخانه در آستانه نوروز 98 بار دیگر در شهر اصفهان به جریان افتاد. به دنبال دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی زاینده رود در ایام نوروز 98، پس از افزایش خروجی آب از سد زاینده رود، این رودخانه امروز، در شهر اصفهان جاری شد. منبع: ایسنا