Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/284823/بانک-مرکزی-روزنه-های-موجود-در-کانال-ارزی-دوبی-را-فعال-کرد
بانک مرکزی روزنه‌های موجود در کانال دوبی را مجددا فعال کرده است و تا زمان انتقال کامل هاب ارزی به عراق از این منافذ استفاده می‌کند؛ این اقدام تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت ارز در بازار و بازگشت تعادل نسبی به بازار داشته است