Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/285355/پکن-شرکت-های-ژاپنی-را-به-سرمایه-گذاری-در-چین-دعوت-کرد
«لی که چیانگ» نخست وزیر چین اعلام کرد که کشورش به طور تزلزل ناپذیر اصلاحات را عمیق تر و درهای باز را گسترده تر می کند و از افزایش سرمایه گذاری موسسات ژاپنی در چین استقبال می کند