Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/294389/چالش-های-اولین-داور-زن-بوندس-لیگا
زندگی شخصی و حرفه‌ای اشتاین‌هاوس پر است از تصمیمات درست. پدر بیبیانا داور فوتبال بود و او خیلی زود شغل پدر را برگزید. در سال 1999 زمانی که در بوندس‌لیگای زنان سوت زد تنها 20 سال داشت اما مسیری که بیبیانا برای رسیدن به داوری بوندس لیگا طی کرد به هیچ وجه ساده نبود