Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/312112/اتُمیزم-اجتماعی-بزرگ-ترین-مصیبت-ایران-کنونی-است-جامعه-ما-ازدحام-تنهایی-هاست
اتُمیزم اجتماعی به تعبیر مصطفی ملکیان یعنی آنکه هر کسی نسبت با دیگران بدون در و پنجره است. ساده‌تر یعنی: هر کدام از ما یک اتم هستیم که فقط به سرشت و سرنوشت خودمان فکر می‌کنیم. اما آیا این فیلسوف و روشنفکر نسخه‌ای برای رهایی از این مصیبت و بیماری هم دارد؟