Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/319433/نمایندگان-مجلس-در-تصویب-قوانین-به-ابعاد-قضایی-آن-توجه-کنند
قدرتی، رییس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: اصلاح برخی قوانین ناکارآمد باید در دستور کار قرار گیرد و مواردی نیز شناسایی شده است که باید برای اصلاح به قوه مقننه ارسال گردد زیرا بسیاری از تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی به دلیل تعارض در قوانین است