Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/321716/کمیسیون-ملی-یونسکو-ایران-از-تمام-توان-برای-انعکاس-ظرفیت-های-بم-استفاده-می-کند
حجت الله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در بازدید از شهر تاریخی بم گفت: این کمیسیون از تمام توان برای انعکاس ظرفیت های شهر بم در زمینه های مختلف از جمله گردشگری استفاده خواهد کرد