Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/322161/نیاز-به-سیاستگذاری-معطوف-در-حوزه-زنان-داریم
سخنگوی دولت و دستیار مشارکت‌های اجتماعی رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه در سال‌های آتی شاهد افزایش جمعیت سالمند بخصوص در میان زنان هستیم، گفت: اگر به سیاستگذاری معطوف به زنان نپردازیم دچار عقب گرد و تحجر می‌شویم که در این مسیر زنان هم باید مسوولان را یاری کنند