Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/322363/خسارت-تخریب-محیط-زیست-سالانه-8-5-میلیارد-دلار-است
اولین قدم برای رسیدن به این هدف شناخت وضعیت محیط زیست کشور است که با استفاده از تخمین خسارات زیست محیطی می توان این مشکل را برطرف کرد و میزان خسارت و علل آن را جستجو کرد. پس از شناخت وضع موجود، ضروری است با استفاده از ابزارهای اقتصادی و بهبود قوانین سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و برای آینده اقدامات پیشگیرانه را در دستور بگذارد