Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/322452/طرح-های-تسهیلات-محور-اشتغالزا-نیست
رضا تازیکی، درباره جمعیت بیکار در کشور گفت: زمانی که نرخ مشارکت افزایش می یابد،یعنی در اقتصاد تغییراتی ایجاد می شود و مردم به سمت شغل می روند در همین راستا تقاضای شغل زیاد شود