Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/325079/بزرگ-ترین-نقص-اپوزیسیون-برانداز-این-است-که-بین-خودشان-اجماعی-ندارند
زیباکلام قدرت را نقطه تنش و کشمکش میان اپوزیسیون و پوزیسیون داخلی در ایران می‌داند و تاکید می‌کند که بزرگ‌ترین غفلت اپوزیسیون و جریان روشنفکری در ایران این است که هیچ‌گاه تلاش نکرده پایه‌های دموکراسی و آزادی را محکم کند