Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/327891/تمام-ابعاد-بودجه-ریزی-مبتنی-بر-عملکرد-در-همه-دستگاه-های-اجرایی-در-سال-1398-پیاده-سازی-می-شود-سند
هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را تصویب کرد