Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/329256/تیراندازی-ناشی-از-نفرت-تشدید-شده-است
آمار‌ها نشان می‌دهند تقریباً در هر روز احتمال وقوع تیراندازی جمعی در آمریکا 60 درصد و احتمال وقوع 2 تیراندازی در حدود 17 درصد تخمین زده شده است