Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/329548/بیشتر-از-یک-سوم-تولید-ناخالص-داخلی-کشور-ارزش-کار-خانگی-زنان-است
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اعلام این خبر که 22 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور ارزش کار خانگی زنان بوده که رو به رشد است، گفت: استانداردسازی مشاغل خانگی برای رونق و سودآوری این مشاغل ضروری است