Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/329638/بررسی-های-مان-درباره-رفراندوم-روی-میز-روحانی-است
لعیا جنیدی گفت: ما درباره موضوع رفراندوم مطالعات دقیقی انجام دادیم، از جمله اینکه بررسی کردیم مشخصاً قانون عادی همه پرسی چیست و گفتیم که چه بخش‌هایی از قانون عادی آن باید اصلاح شود. می‌دانید که یک قانون عادی برای همه پرسی، مصوب سال 66 وجود دارد، ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم