Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/329682/بازار-کار-بیشتر-به-کدام-رشته-ها-نیاز-دارد
نیاز بازار کار این روزها اولویت تعیین رشته‌های دانشگاهی محسوب می‌شوند اما سوال مهم اینجاست که بازار جهانی کار به کدام رشته‌ها نیاز دارد؟