Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/330038/جشنواره-فیلم-های-کودکان-در-پردیس-چهارباغ-میزبان-افراد-دارای-معلولیت
رئیس امور افراد دارای معلولیت باشگاه مخاطبان جشنواره فیلم کودک بیان کرد برای نخستین بار سهمیه‌ای برای افراد معلول در نظر گرفته نشده و عدالت میان افراد توانمند و معلول برقرار است