Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/330377/عمده-دلایل-ضعف-عرضه-مرغ-در-بازار
برومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گفت: ازدیاد تلفات، کاهش جوجه ریزی و وزن گیری لاشه و بسیاری از عوامل دیگر در برابر کشش تقاضا موجب شده تا کمبود عرضه در بسیاری از نقاط مشهود باشد