Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/330445/کارگران-به-نمایندگانی-از-جنس-خود-نیاز-دارند
عید علی کریمی، دبیر خانه کارگر استان قزوین، با بیان اینکه اقتصاد ایران در زیر شوک‌های تورمی و رکود دامنه‌دار شانه انداخته است، گفت: دولت با وجود اینکه خوب می‌داند حذف 4 صفر از پول ملی قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد، بازهم بر انجام این کار اصرار دارد