Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/330479/بخش-زیادی-از-ظرفیت-های-قانون-مدیریت-پسماندها-بی-استفاده-مانده-است
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اظهار کرد: متاسفانه تمامی دستگاه های موثر در اجرای قانون مدیریت پسماندها نقش خود را به خوبی ایفا نمی کنند