Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/333460/آیا-وصول-وجه-چک-پس-از-فوت-صادر-کننده-آن-امکانپذیر-است
چکی بابت معامله‌ای صادر شده بود که موعد پرداخت چک، پنج ماه پس از قرارداد بود و همین تاریخ در چک درج شد، اما پس از یک ماه صادرکننده آن فوت کرد. آیا بانک مبلغ این چک را در صورت ارائه کارسازی می‌کند؟