Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/334713/بی-توجهی-به-زنان-خسارت-بار-است-در-انتخابات-از-زنان-به-عنوان-موتور-محرک-استفاده-می-شود-ممنوعیت-زنان-ف
فرزانه ترکان گفت: وقتی قرار است برای سمتی از میان خانم‌ها گزینه‌ای انتخاب شود، به‌ جای اینکه تخصص و شایستگی ملاک باشد، نگاه می‌کنند کدام خانم در چه حزب یا گروهی فعالیت دارد و در واقع آنجا هم انتخاب از روی شایستگی نیست و انتخابی سیاسی است