Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/335703/مرمت-بازار-تبریز-هفته-های-پایانی-خود-را-سپری-می-کند
محمدحسین طالبیان، معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، با اشاره حادثه آتش سوزی بازار تبریز گفت: مسجد جامع ساری و بازار تبریز که تقریباً در یک بازه زمانی دچار حریق شده بودند، با بهره گیری از دانش بروز در این زمینه، هفته‌های پایانی مرمت را پشت سر می‌گذارند