Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/335725/دستگیری-پوری-حسینی-خللی-در-واگذاری-15-شرکت-دولتی-ایجاد-نمی-کند
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حواشی اخیر سازمان خصوصی سازی هیچ خللی در روند واگذاری 15 شرکت دولتی وارد نمی‌کند،‌ گفت: اگر در روند بررسی‌ها، عملکرد آقای پورحسینی براساس قوانین بوده، حتما از وی رفع اتهام می‌شود