Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/335949/باید-سالانه-70-هزار-شغل-توسط-کمیته-امداد-ایجاد-شود
رئیس کمیته امداد با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری جدید و دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان، گفت: در تمام فعالیت‌های کمیته امداد به ویژه توانمندسازی و اشتغال از مدل های جدید الگوبرداری می‌شود