Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/336321/افتتاح-643-پروژه-تعاونی-در-کل-کشور-توسط-معاون-اول-رئیس-جمهور
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هر زمان که یک واگذاری صورت می‌گیرد، یک بخشی می‌آیند و با نیت‌های خاص علیه آن واگذاری شبهه‌افکنی می‌کنند که ما برای همین یک شورایی تشکیل دادیم که افرادی خارج از دولت بیایند و درباره این واگذاری‌ها اظهارنظر کنند