Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/336355/صنعت-زعفران-ایران-نیاز-به-تزریق-دانش-جدید-و-هم-افزایی-صنعت-با-سنت-دارد
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران ایران، گفت: صنعت زعفران ایران نیاز به تزریق دانش جدید و هم‌افزایی صنعت با سنت در جهت ایجاد محصولات جدید و فراورده‌های جانبی از زعفران در بازارهای جدید جهان دارد