Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/336726/مخالفت-با-ممنوعیت-صادرات-جوجه-یک-روزه
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه مخالف هرگونه ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه و هر محصول دیگری است، گفت: محور مکاتباتی که در آن زمان با آقای شریعتمداری وزیر وقت صنعت داشتم، این بود که برای صادرات ممنوعیت ایجاد نکنیم چون هم بازارهایمان را از دست می‌دهیم و هم نوسان ایجاد می‌کنیم