Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/337254/هیات-عزاداری-زنان-در-خیابان-پسندیده-نیست-احتمال-برخوردها-سلبی-وجود-دارد
رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به فعالیت پایگاه های بسیج خواهران سراسرکشور در ایام عزاداری امام حسین (ع) گفت: این فعالیت ها در داخل پایگاه ها صورت می گیرد و برپایی هیات عزاداری بانوان در سطح خیابان پسندیده زنان و عرف جامعه نیست چرا که احتمال سوء رفتار و برخوردهای سلبی در آن بسیار است