Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/338066/بانک-مرکزی-با-تمام-توان-ارز-مورد-نیاز-واحدهای-تولیدی-را-تامین-می-کند
رئیس کل بانک مرکزی در کرمان گفت: اسامی افرادی که از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضائیه ارسال شد