Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/338469/بعد-از-برجام-خط-مقدم-اقتصاد-کشور-به-چه-کسانی-سپرده-می-شود
گام سوم ایران در خروج از تعهدات یک طرفه برجام قطعا آثار اقتصادی نیز برای کشور خواهد داشت. این آثار ضرورت حضور بخش خصوصی به عنوان خط مقدم اقتصاد کشور را در فضای پیش رو بیش از پیش نشان می دهد