Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/338860/نظام-شورایی-در-سال-های-ابتدایی-انقلاب-در-تثبیت-انقلاب-بسیار-موثر-بود
سخنگوی دولت افکار آیت الله طالقانی برای جامعه ایران را زنده دانست و گفت: یکی از پیامدهای شوراها، وجه دموکراتیک آن و مشارکت طلبی مردم برای تصمیم گیری در امور است در جامعه بدون حزب ما، اشخاص از طریق شوراها فرصت رشد پیدا می کنند