Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/339307/10هزار-شکایت-از-خدمات-ارتباطی-در-یکماه-ثبت-شده-است-بیشترین-شکایات-در-حوزه-اینترنت-است
آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی نشان می دهد که بیش از 52 درصد این شکایات به نارضایتی کاربران از کیفیت خدمات اینترنت بازمی گردد