Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/339316/تعزیه-از-نظر-کمی-توسعه-یافته-اما-از-نظر-کیفی-رو-به-ضعف-است
داود فتحعلی‌بیگی معتقد است: تعزیه از نظر کمی توسعه یافته اما از نظر کیفی رو به ضعف است و ما متاسفانه در خیلی جاها شاهد رفتارها و اتفاقاتی هستیم که با اصالت تعزیه مغایرت دارد و دلیل آن هم مشخص است، برای این است که معلم و آموزشی وجود نداشته است تا گام به گام این هنر را آموزش دهد