Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/339721/ضروری-است-در-جریان-ساخت-و-ساز-درختی-قطع-نشود
عضو شورای شهر تهران گفت: حفظ درختان و ممانعت از بریده شدن و خشک شدن آنها در حین انجام فرآیندهای ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده ضروری است