Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/339727/کارگردان-برای-اجرای-موضوع-تعرض-و-تجاوز-استادانه-عمل-کرده-طباطبایی-به-خوبی-از-عهده-شخصیت-سرکوب-شده-و-
بعد از دیدن فیلم روسی شوکه شدم! نه از نقاط قوت فیلم ،که از عدم پذیرش چنین فیلمی در جشنواره فجر سال گذشته که باید حتما شفاف سازی شود؛ فیلمی که در تمامی اجزا، نمره خوب و خیلی خوب می گیرد، چطور و چرا در حقش، چنین اجحاف بزرگی رخ می دهد؟!