Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/343894/ارزیابی-چرخه-حیات-یکی-از-ابزارهای-مدیریت-محیط-زیست-است
کارگاه آموزشی چرخه حیات ویژه رؤسا و کارشناسان محیط زیست مناطق 22گانه شهرداری تهران در حالی برگزار شد که به اعتقاد شینا انصاری ارزیابی چرخه حیات یکی از ابزارهای مدیریت محیط زیست است