Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/349144/الزام-بانک-های-دولتی-و-اصل-44-به-بخشودگی-سود-تسهیلات-مشتریان
بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات 100 میلیون تومان و کمتر از آن شرایطی را تعیین کرده و این بخشودگی در حال حاضر تنها در برخی از بانک‌ها اجرایی شده و فعلا در تمامی بانک‌ها اجرایی نمی‌شود