Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/349231/حضور-زنان-در-ورزشگاه-یک-مطالبه-چهل-ساله-است
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان هوادار و تماشاگر در این چهار دهه علیرغم اینکه منع قانونی نداشته است تاکنون میسر نبوده که بتوانند در صحنه حضور داشته باشند.می‌خواهند بگویند که ورزشگاه‌ها جای امنی برای زنان نیست اما ما باید نشان دهیم که ورزشگاه مانند تمامی بخش‌های عمومی جامعه که مشکلی برای ما به وجود نمی‌آورد امن است