Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/349543/افزودن-20-ماده-به-لایحه-تامین-امنیت-زنان-در-برابر-خشونت-را-بررسی-می-کنیم
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان درباره بازدارندگی احکام موجود در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: اگر این احکام به موازات هم و در کنار دیگر تدابیر حفاظتی و نظارتی که در لایحه آمده است، مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند بازدارنده باشد