Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/349609/سازمان-بازرسی-برای-صیانت-از-مدیران-و-واقع-نشدن-فساد-است
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حضور سازمان بازرسی برای صیانت از مدیران و واقع نشدن فساد است نه مقابله با فساد، گفت: بسیاری از فسادها محصول اقدام یک شبه نیست محصول غفلت و چشم بستن روی خلاف است که امروز برای مردم غیر قابل تحمل شده است