Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/349755/تنها-راه-ترازکردن-بودجه-شهرداری-تهران-بدون-شهرفروشی-است
مجید شاکری، درمورد ساماندهی اقتصاد و مالیه شهرداری تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران فرصت‌های بسیار خوبی برای بازسازی ساختار مالی خود دارد که این فرصت‌ها چندان جدی گرفته نمی شود در حالی که برخی از این فرصت‌ها قابل تکرار نیستند